Vysielač

  • VYSIELAČ Rosemount 1151DPS22DFB4P1Q4Q8 NOVÝ

    VYSIELAČ Rosemount 1151DPS22DFB4P1Q4Q8 NOVÝ

    Vysielač je prevodník, ktorý transformuje výstupný signál snímača na signál, ktorý dokáže rozpoznať regulátor (alebo zdroj signálu, ktorý premieňa neelektrickú energiu privádzanú zo snímača na elektrické signály a súčasne zosilňuje vysielač pre diaľkové meranie a ovládanie).

    Snímač a vysielač spolu tvoria automaticky riadený zdroj monitorovacieho signálu.Rôzne fyzikálne veličiny si vyžadujú rôzne senzory a zodpovedajúce vysielače, ako napríklad regulátor priemyselného termostatu má špecifický senzor a vysielač.